LOADING
PREV
NEXT
http://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
http://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
http://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Anunţ- Apel pentru selectarea a două ONG-uri/asociaţii/fundaţii pentru fiecare ţară, în vederea participării în calitate de observatori la Comitetul de Monitorizare pentru Programul INTERREG V-A România-Ungaria

Acest anunţ este postat în paralel în România şi în Ungaria.

În perioada de programare 2014-2020, România şi Ungaria vor beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare transfrontalieră în scopul încurajării cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene.

Din această perspectivă, România şi Ungaria participă împreună la un program de cooperare transfrontalieră: Programul INTERREG V-A România-Ungaria.

Având în vedere cerinţele impuse de reglementările în vigoare, Comitetul de Monitorizare al Programul INTERREG V-A România-Ungaria trebuie să fie format din organisme/structuri din domenii care se aşteaptă să primească finanţare prin Program şi reprezentanţi a două ONG-uri/asociaţii/fundaţii din domeniul protecţiei mediului şi a mediului de afaceri. Comitetul de Monitorizare are rolul de a monitoriza Programul prin evaluarea implementării şi progresul privind atingerea obiectivelor sale.

Pentru a asigura un cadru transparent de selecţie a organizaţiilor sus-menţionate, Programul INTERREG V-A România-Ungaria a decis ca, prin publicarea acestui anunţ, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Biroul Primului Ministru din Ungaria să iniţieze procesul de selecţie pentru ONG-urile/asociaţiile/fundaţiile în domeniul protecţiei mediului şi a mediului de afaceri care vor face parte, în calitate de observator, din viitorul Comitet de Monitorizare.

Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenţie privind participarea ca observator în Comitetul de Monitorizare, însoţită de documentele menţionate în Elementele procedurale principale pentru selectarea ONG-urilor/ asociaţiilor/fundaţiilor interesate în participarea la Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în calitate de observatori”, până la 14.09.2015.

Pentru mai multe detalii consultaţi:

  • Elementele procedurale principale pentru selecţia ONG-urilor/asociaţiilor/fundațiilor interesate în participarea la Comitetul de Monitorizare pentru Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria, în calitate de observatori;
  • Grila de evaluare pentru solicitanţi;
  • Programul INTERREG V-A România-Ungaria(www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369 şi www.huro-cbc.eu/).

Announcement
Call for the selection of two NGOs / associations / foundations per country, to be part of the Monitoring Committee for the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme, as observers

- the current announcement is posted in parallel in Romania and Hungary -
In the programming period 2014-2020, Romania and Hungary will receive non-reimbursable Community financial assistance for development of cross-border cooperation programmes and projects aiming to encourage cooperation and exchange of best practice between EU regions.

In this view, Romania and Hungary are jointly participating in a cross-border cooperation programme: the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme.

Considering the requirements of the regulations in force, the Monitoring Committee of the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme shall be composed of relevant local, county, regional and national bodies/structures in areas expected to receive funding through the Programme and representatives of two NGOs/associations/foundations per country in the field of environmental protection and business environment. The Monitoring Committee has the role to monitor the Programme by assessing its implementation and progress towards the achievement of its objectives.

To ensure a transparent selection process framework for the above-mentioned organisations, the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme decided that, through the current Announcement, the Ministry of Regional Development and Public Administration in Romania  and the Prime Minister’s Office in Hungary initiate the selection process of NGOs / associations / foundations in the fields of environmental protection and business environment that will be part, in an observer capacity, of the future Monitoring Committee.

Interested organizations are invited to submit letters of intent on participating as an observer of the Monitoring Committee, accompanied by the documents referred to in the ”Main procedural elements for selection of NGOs/associations/foundations to participate in the Monitoring Committee of the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme, as observers”, until 14.09.2015.

For more details consult:

  • Main procedural elements for the selection of NGOs/associations/foundations interested to participate in the Monitoring Committee for INTERREG V-A Romania-Hungary Programme;
  •  Evaluation Grid for applicants;


Copyright by BRECO. All rights reserved.