LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

ANUNȚ- Servicii de obținere a autorizației de securitate la incendiu pentru sediul BRECO

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

Denumire oficială: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), CIF 17438340

Adresa: Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, cont bancar RO22RNCB0032046483460001 deschis la BCR Oradea  

ANUNȚ Nr. 288/04.02.2019

Beneficiar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria,cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, CUI 17438340, cont bancar RO22RNCB0032046483460001, deschis la BCR Oradea

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria,cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru servicii de obținere a autorizației de securitate la incendiu pentru sediul BRECO din imobilul situat în Oradea, Calea Armatei Române nr. 1/A, județul Bihor S+P+2E, conform legislației în vigoare (documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați). Ofertanții vor depune ofertele de preț ținând cont de toate cheltuielile aferente până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, inclusiv. Se vor pune la cerere la dispoziția eventualilor ofertanți Proiectul iniţial de arhitectură şi instalaţii parte scrisă și planșe, respectiv Proiectul nr.374/2005 (finalizat în iunie 2007), faza PAC-PT, elaborat de SC Urban Proiect SRL, precum și alte documente necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu. Prețul total ofertat va conține prețul în lei fără TVA. Se va specifica dacă ofertanții sunt plătitori de TVA. De asemenea se va specifica timpul necesar pentru elaborarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Procedura de achiziţie conform legii: ACHIZIȚIE DIRECTĂ.

Termen limită depunere ofertă: 08.02.2019, ora 12.00, la registratura BRECO sau pe email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data și ora limită. Ofertele depuse după data și ora limită nu se vor lua în considerare.

Informatii suplimentare: Prezentul anunț publicitar nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon 0733 928457. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte cu privire la rezultatul evaluării.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai mic.

Persoană de contact: Marian Rus, 0733-928457

 

Copyright by BRECO. All rights reserved.