LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

"Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu BRECO"

Denumire oficiala: Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea Pentru Granita Romania-Ungaria (BRECO), CIF: 17438340    

Adresa: Oradea, strada Calea Armatei Romane, nr. 1/A, judetul Bihor

Tel: +40 0259/473174   Fax: +40 0259/473175

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Punct(e) de contact: Marian Rus, 0733-928457  

 

ANUNT Nr. 2089/31.07.2019

 

Denumire contract: "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu BRECO"

 

Data limita depunere oferta: 02.08.2019 13:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)

Descriere contract: Biroului Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea Pentru Granita Romania-Ungaria (BRECO) intentioneaza sa achizitioneze Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu, pentru sediul BRECO din Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor.

Conditii referitoare la contract: Durata contractului: de la data semnării până în 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire.

Achizitorul se obliga sa platesca pretul catre prestator în termen de maxim 15 de zile, în luna urmatoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza facturii înregistrate la achizitor si a Rapoartelor întocmite de prestator.

Conditii de participare:

1. Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei documentele solicitate în cadrul Documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini si Conditii de participare).

2. Termen de valabilitate oferta: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

3. Ofertantul înscris în SICAP poate depune oferta si in sistem, în catalogul de produse/servicii/lucrari, sub denumirea „Servicii de mentenanta preventiva si corectiva sisteme de detecție, alarmare și semnalizare incendiu _Anunt publicitar nr.2089/31.07.2019

4. Nu se accepta oferte partiale, respectiv doar pentru o parte din echipamente. La intocmirea ofertei se vor lua în calcul toate cheltuielile directe si indirecte, toate cheltuieli generate de orice alta categorie de activitati ocazionate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, manopera aferenta pentru înlocuirea componetelor, pieselor de schimb sau altor materiale, transport la/de la locatie, indiferent de numarul de solicitari din partea beneficiarul, in perioada de derulare a contractului, necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme. Preţul ofertat în lei, fara tva este ferm şi nu poate fi modificat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului și poate fi lunar sau trimestrial în funcție de preferința ofertantului.

Criterii de atribuire:

Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este „Pretul cel mai scazut”, cu respectarea tuturor cerintelor minime specificate în cadrul Documentatiei de atribuire.

Informatii suplimentare:

Orice oferta depusa dupa data de 02.08.2019, ora 13:00, NU va fi luata in considerare si va fi respinsa. Oferta care nu va respecta specificatiile minime solicitate va fi respinsa. Adresa la care se depun ofertele si modul de prezentare a acestora: Sediul Biroului Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea Pentru Granita Romania-Ungaria (BRECO), unde vor primi număr de înregistrare cu specificarea datei si orei la care a fost depusă oferta. In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren.

Vizitarea amplasamentului se va face în prezența unuia dintre reprezentantii BRECO, respectiv: Marian Rus, tel. 0733.928.457, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Operatorii economici vor urmari site-ul BRECO: www.brecoradea.ro, unde autoritatea contractanta poate posta clarificari la documentatia de atribuire.

CAIET DE SARCINI

Copyright by BRECO. All rights reserved.