LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Achiziționarea a 2 autoturisme de teren cu tracțiune 4x2 în cadrul proiectului cu titlul „Programul Interreg V-A România-Ungaria"

ANUNT Nr. 2392/28.08.2019

 

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA:

Denumire oficiala: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), CIF 17438340

Adresa: Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, cont bancar RO22RNCB0032046483460001 deschis la BCR Oradea  

Punct(e) de contact: Marian Rus, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0733-928457,

In atenția: Marian Rus, expert Management Intern 

  Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria, cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru: ”Achiziționarea a 2 autoturisme de teren cu tracțiune 4x2 în cadrul proiectului cu titlul „Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 7 - Asistență tehnică, Beneficiar AT: Unitatea de Control de Prim Nivel”, ROHU-441 TA-FLC RO”. Prețul total ofertat va conține prețul în lei fără TVA. Se va specifica dacă ofertanții sunt plătitori de TVA. Ofertanții vor consulta Caietul de sarcini atașat.

Procedura de achiziție conform legii: ACHIZIȚIE DIRECTĂ.

Valoarea maximă estimată a achiziției: 120.000 lei, fără TVA

Ofertanții vor completa și depune (semnate și ștampilate), următoarele documente atașate prezentului anunț:

  • Formular_oferta_tehnică_auto_ROHU
  • Formular_financiar_auto_ROHU
  • Contract_auto_teren_UCPN.2019

Termen limită depunere ofertă: 13.09.2019, ora 12.00, la registratura BRECO sau pe email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data și ora limită. Ofertele depuse după data și ora limită nu se vor lua în considerare. Daca propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc cel puțin condițiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini atașat, vor fi descalificate. Ofertele financiare care depășesc valoarea maximă estimată vor fi declarate neconforme.

 Informații suplimentare: Prezentul anunț publicitar nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " target="_blank"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la nr. de telefon 0733 928457. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte cu privire la rezultatul evaluării.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai mic.

Persoană de contact: Marian Rus, 0733-928457    


Caiet de sarcini

Copyright by BRECO. All rights reserved.