LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Solicitare oferte pentru achiziția unui imobil (clădire) cu destinația de sediu, în municipiul Oradea

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO)

CIF 17438340

Sediul: Oradea, str. Calea Armatei Române, nr.1/A, cod 410087

Tel: 0259-473174, fax: 0259-473175  

 

 ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1523/10.07.2020

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), intenționează să achiziționeze un imobil (clădire) cu destinația de sediu, în municipiul Oradea.


Cerințe minime ale imobilului ce face obiectul achiziției:

 

1. Întabulare în Cartea Funciară și liber de sarcini;

2. Amplasament situat în zona ultracentrală, în Oradea;

3. Acces facil, auto și pietonal;

4. Suprafața utilă de min. 500 mp cu min. 15 încăperi potrivite pentru birouri sau posibilitate de recompartimentare pentru obținerea a minimum 15 încăperi;

5. Dotare cu centrală termică proprie pe gaze sau sistem centralizat de încălzire;

6. Acces la utilități funcțional (existența racordurilor la energie electrică, gaz și apă-canal);

7. Existența a minimum 2 grupuri sanitare cu chiuvetă și vas WC placate cu gresie și faianță sau echivalente;

8. Spațiul pardosit cu parchet, mochetă de trafic intens, gresie sau alte materiale asemănătoare;

9. Prezentare exterioară a imobilului reprezentativă (fără degradări);

10. Posibilitate parcare;

11. Siguranță în exploatare (spațiul trebuie să fie / să poată fi avizat și autorizat din punct de vedere al securității la incendiu şi protecţie civilă).

 

Documente solicitate:

1. Oferta care va cuprinde prețul de vânzare ofertat, datele de identificare ale imobilului ce face obiectul ofertei, descriere amplasament și facilități;

2. Schițe/Planuri;

3. Fotografii;

4. Lista cu imobilele ofertate, dacă este cazul;

5. Orice alte documente în copie pe care ofertantul le consideră relevante.


Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț

Preț/mp = 40 puncte

Caracteristici tehnice și funcționale = 50 puncte

Aspectul estetic al imobilului = 10 puncte

 

Punctaj total = Punctajul ofertei + Punctajul tehnic (punctaj pentru caracteristici tehnice și funcționale + punctaj pentru aspectul estetic al imobilului)

 

a) Punctajul pentru prețul ofertei se calculează astfel:

Punctajul ofertei = Preț min. Ofertat (preț/mp)/Preț ofertat x 40

b) Punctajul pentru criteriul caracteristici tehnice și funcționale se calculează adunând punctele pentru următoarele criterii:

 

- Calitatea finisajelor (max. 15 puncte):

- clădire cu finisaje de calitate superioară: 15 puncte,

- clădire cu finisaje de calitate inferioară: 5 puncte.

 

- Existența posibilității de parcare pentru autoturisme (max. 10 puncte):

- clădire cu parcare proprie de min. 10 mașini: 10 puncte,

- clădire cu parcare proprie de min. 5 mașini sau parcare în zona apropiată: 5 puncte.

 

- Amplasarea imobilului în raport cu str.Republici (zona pietonală), ca punct zero, pe una din strazile importante (max. 10 puncte)::

- foarte apropiat (< 1.000 m): 10 puncte,

- între 1.000-2000 m: 5 puncte,

- peste 2000 m: 0 puncte.

 

- Gradul de uzură al clădirii (max. 10 puncte):

- clădire care nu necesită renovări: 10 puncte,

- clădire care necesită renovări: 5 puncte.

 

- Accesul cu mijloacele de transport în comun (max.5 puncte):

- foarte apropiat (< 500 m): 5 puncte,

- apropiat (500-1000 m): 3 puncte,

- peste 1000 m: 0 puncte.

 

c) Aspectul estetic al imobilului – max. 10 puncte:

- clădire cu aspect estetic adecvat: 10 puncte,

- clădire cu aspect estetic mai puțin adecvat: 5 puncte.


Data limită depunere ofertă: 24.07.2020, ora 14:30. Ofertele se depun pe email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau personal la sediul BRECO până la data și ora limită.

Prezentul anunț de intenție nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicari în acest sens. Informații suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la nr. de telefon 0733 928459. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte, cu privire la rezultatul evaluării.

Copyright by BRECO. All rights reserved.