LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Documente privind Ajutorul de Stat

Mai jos, regăsiţi următoarele documente relevante pentru analiza incidenţei Ajutorului de Stat:

A. O decizie a Comisiei Europene privind modul de analiza a calităţii de serviciu de interes economic general (SIEG) pentru un spital public din Cehia. Acest document cuprinde analiza criteriilor Altmark şi decizia de a se acorda caracterul de SIEG, pe baza informaţiilor respective. Decizia poate servi ca orientare pentru analize similare legate de proiectele referitoare la spitale.

     A decision of the European Commission regarding the analysis of the service of general economic interest (SGEI) for a public hospital in Czech Republic. This document outlines the analysis of Altmark criteria and the decision to grant SGEI character, based on the respective information. This decision is useful as guidance for similar analyses on projects related to hospitals.

         Descarcă/Download

B. O decizie a Comisiei Europene vizând modul de analiză a ajutorului de stat aferent reabilitării unui obiectiv de interes turistic, din Polonia, în cadrul căruia s-a aplicat analiza impactului local. Acesta poate fi utilizat, împreună cu explicaţiile din prezentare, pentru proiectele similare.

     A decision of the European Commission addressing the analysis approach for state aid in relation to the rehabilitation of a tourist objective, in Poland, within which the analysis of local impact was applied. This document can be used, together with the explanations from the presentation, for similar projects.

        Descarcă/Download

C. Ghidul CE privind definirea serviciului de interes economic general (SIEG), document care cuprinde definiţii, mod de analiză. Documentul respectiv este util și încă de actualitate, fiind un sumar al Q&A pe SGEI, modificările recente sunt minore şi nu afectează conţinutul. Detalii suplimentare privind serviciile de interes economic general, inclusiv acest document, se regăsesc la următorul link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html

     EC Guide for defining the general economic interest service (SGEI), a document that includes definitions and analysis. The respective document is useful and is still up to date, being a summary on Q&A for SGEI, the recent modifications are minor and they do not affect the content. Additional details on the general interest economic services, including the document, are to be found under the following link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html

        Descarcă/Download

D. Un document care cuprinde elemente prin care se detaliază şi fundamentează aspecte legate de analiza spitalelor din punct de vedere al ajutorului de stat. Extrasul face parte din proiectul de comunicare a Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat în temeiul art. 107 alineatul (1) din TFUE.

     A document that has elements which provide details and substantiates aspects related to the analysis of hospitals from the viewpoint of state aid. The excerpt is part of the communication draft of the EC on state aid on the bases of article 107, paragraph (1) of TFEU.

      Descarcă/Download EN doc

      Descarcă/Download RO doc

E. Suplimentar, pentru a veni în sprijinul potenţialilor aplicanţi, furnizăm Nota de Informare transmisă de către CE tuturor autorităților relevante cu privire la interpretarea și definirea sintagmei ”infrastructură la scară mică” care se regăsește menționată la art. 3 alin. 1 lit. e) din Regulamentul FEDR (1301/2013).

     Additionally, in order to support potential applicants, we supply the Information Note sent by the EC to all relevant authorities in relation to the interpretation and definition of the phrase “small scale infrastructure”, which is to be found under article 3, paragraph 1, letter e) of ERDF Regulation 1301/2013.

      Descarcă/Download

Copyright by BRECO. All rights reserved.