LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

A fost semnat contractul de finanţare a proiectului cu titlul „Asistență Tehnică – Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”

Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria anunţă semnarea contractului de finanţare a proiectului cu titlul „Asistență Tehnică – Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”, nr. înregistrare MDRAP-44592/06.05.2016 (2/7-AT/06.05.2016), în vederea realizării activităţilor ce decurg din atribuţiile delegate prin „Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Interreg V-A România-Ungaria”.

Contractul este încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria, în calitate de Secretariat Comun şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria.

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin Contract începe la 01 ianuarie 2016 şi se încheie la data de 31 decembrie 2018.

Contractul semnat între cele două părţi, în valoare totală de 3.383.454,00 Euro, din care 1.691.727,00 Euro reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, urmăreşte sprijinirea implementării programului, implicarea partenerilor relevanți, precum și creșterea capacității instituțiilor și a beneficiarilor din zona programului pentru implementarea de acțiuni transfrontaliere.

Obiectivele specifice vizează, în special, să asigure managementul de bază pentru implementarea programului - pregătire, contractare, implementare, monitorizare, evaluare - și, pe de altă parte, să pună în aplicare activități complementare pentru a sprijini generarea și implementarea unor parteneriate şi proiecte transfrontaliere de înaltă calitate, orientate spre rezultate, astfel încât proiectul de Asistență Tehnică să contribuie la managementul și implementarea eficientă a programului.

Informaţii suplimentare despre program pot fi găsite accesând: http://interreg-rohu.eu/ro/home.

Dată publicare anunţ: 18.10.2016


Copyright by BRECO. All rights reserved.