LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Comunicat de presă - Începerea implementării proiectului „Asistență Tehnică – Controlul de Prim Nivel în România pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Unitatea de Control de Prim Nivel din cadrul BRECO anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Asistență Tehnică – Controlul de Prim Nivel în România pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”, Contract de finanțare nr. 36617/21.03.2022, Cerere de finanțare înregistrată la MDLPA cu nr. 24143/17.02.2022 (15/7-AT/17.02.2022), cod eMS ROHU-459.

Contractul a fost încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România – Ungaria (BRECO) în calitate de Unitate de Control de Prim Nivel, şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria.

Perioada de implementare a activităților finanţate prin Contract a început la 01 ianuarie 2022 şi se va încheia la data de 31 decembrie 2023.

Contractul semnat între cele două părți, în valoare totală de 669.688,24 Euro, din care 334.844,12 Euro reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, urmărește sprijinirea implementării programului într-un mod eficient, transparent și eficace, prin asigurarea conformității cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români ai axelor prioritare 1-6 cu regulile Programului Interreg V-A România-Ungaria, ale Comisiei Europene și cu prevederile legislației naționale.

Obiectivul specific vizează, în special, să stabilească corectitudinea și eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români și să certifice, în felul acesta, pentru Autoritatea de Management, că au fost respectate prevederile documentelor programului, ale legislației naționale și ale contractelor de finanțare semnate de către beneficiari.

Informații suplimentare despre program pot fi găsite accesând: http://interreg-rohu.eu/ro/home.

Comunicat de Presa - Incepere Proiect AT_CPN

 


Copyright by BRECO. All rights reserved.