LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Solicitare oferte pentru: "Achiziționarea a 2 autoturisme''

ANUNT Nr. 2590/18.09.2019

 

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA:

Denumire oficiala: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), CIF 17438340

Adresa: Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, cont bancar RO22RNCB0032046483460001 deschis la BCR Oradea  

Punct(e) de contact: Marian Rus, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0733-928457

In atentia: Marian Rus, expert Management Intern

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria, cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru: ”Achiziționarea a 2 autoturisme în cadrul proiectului cu titlul „Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 7 - Asistenţă tehnică, Beneficiar AT: Unitatea de Control de Prim Nivel”, ROHU-441 TA-FLC RO. Prețul total ofertat va conține prețul în lei fără TVA. Se va specifica dacă ofertanții sunt plătitori de TVA. Ofertanții vor consulta Caietul de sarcini atașat.

Procedura de achiziţie conform legii: ACHIZIȚIE DIRECTĂ.

Valoarea maximă estimată a achiziţiei: 120.000 lei, fără TVA

Ofertanții vor completa și depune (semnate și ștampilate), următoarele documente atașate prezentului anunț:

  • Formular_oferta_tehnica_auto_ROHU_2
  • Formular_financiar_auto_ROHU_2
  • Contract_auto_UCPN.2019_2

Termen limită depunere ofertă: 27.09.2019, ora 12.00, la registratura BRECO sau pe email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data și ora limită. Ofertele depuse după data și ora limită nu se vor lua în considerare. Daca propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu indeplinesc cel putin conditiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini atașat, vor fi descalificate. Ofertele financiare care depășesc valoarea maximă estimată vor fi declarate neconforme.

 

Informatii suplimentare: Prezentul anunț publicitar nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon 0733 928457. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte cu privire la rezultatul evaluării.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai mic.

Persoană de contact: Marian Rus, 0733-928457

 CAIET DE SARCINI

 

Copyright by BRECO. All rights reserved.