LOADING
PREV
NEXT
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://www.brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

ANUNȚ DE INTENȚIE Nr. 3319/29.11.2019

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

Denumire oficială: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), CIF 17438340

Adresa: Oradea, str. Calea Armatei Române, nr.1/A, cod.410087 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175  

 

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3319/29.11.2019

 

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), intenționează să achiziționeze un imobil (clădire) cu destinația de sediu, în municipiul Oradea

Cerințe minime ale imobilului ce face obiectul achiziției:

1. Să fie întăbulat la Cartea Funciară și liber de sarcini;

2. Amplasamentul să fie situat în intravilan, zona centrală, în Oradea;

3. Să aibă acces facil, auto și pentru public;

4. Suprafata utilă de min. 500 mp cu min. 15 încăperi potrivite pentru birouri sau posibilitate de recompartimentare pentru obținerea a minimum 15 încăperi;

5. Imobilul trebuie să fie dotat cu centrală termică proprie pe gaze sau sistem centralizat de încălzire;

6. Utilitățile (energie electrică, gaze și apă-canal) să fie contorizate și funcționale;

7. Imobilul trebuie să prezinte minimum 2 grupuri sanitare cu chiuvetă și vas WC placate cu gresie și faianță sau echivalente;

8. Spațiul să fie pardosit cu parchet, mochetă de trafic intens, gresie sau alte materiale asemănătoare;

9. Prezentarea exterioară a imobilului să fie reprezentativă (fără degradări);

10. Să existe posibilitatea parcării;

11. Imobilul să prezinte siguranță în exploatare.

 

Documente solicitate:

1. Oferta care va cuprinde prețul de vânzare ofertat, datele de identificare ale imobilului ce face obiectul ofertei, descriere amplasament și facilități;

2. Schițe/Planuri;

3. Fotografii;

4. Lista cu imobilele ofertate, dacă este cazul;

5. Orice alte documente în copie pe care ofertantul le consideră relevante.


Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț

Preț/mp = 40 puncte

Caracteristici tehnice și funcționale = 50 puncte

Aspectul estetic al imobilului = 10 puncte

 

Punctaj total = Punctajul ofertei + Punctajul tehnic (punctaj pentru caracteristici tehnice și funcționale + punctaj pentru aspectul estetic al imobilului)

 

a) Punctajul pentru prețul ofertei se calculează astfel:

Punctajul ofertei = Preț min. Ofertat (preț/mp)/Preț ofertat x 40

b) Punctajul pentru criteriul caracteristici tehnice și funcționale se calculează adunând punctele pentru următoarele criterii:

 

- Calitatea finisajelor (max. 15 puncte):

- clădire cu finisaje de calitate superioară: 15 puncte,

- clădire cu finisaje de calitate inferioară: 5 puncte.

 

- Existența posibilității de parcare pentru autoturisme (max. 15 puncte):

- clădire cu parcare proprie de min. 20 mașini: 15 puncte,

- clădire cu parcare proprie de min. 10 mașini: 10 puncte,

- clădire cu parcare în zona apropiată: 5 puncte.

 

- Gradul de uzură al clădirii (max. 10 puncte):

- clădire care nu necesită renovări: 10 puncte,

- clădire care necesită renovări : 5 puncte.

 

- Accesul cu mijloacele de transport în comun (max.10 puncte):

- foarte apropiat (< 600 m): 10 puncte,

- apropiat (600-800 m): 5 puncte,

- 800 – 1000 m: 3 puncte.

 

c) Aspectul estetic al imobilului – max. 10 puncte:

- clădire cu aspect estetic adecvat: 10 puncte,

- clădire cu aspect estetic mai puțin adecvat: 5 puncte.


Data limită depunere ofertă: 06.12.2019, ora 13:00.

Ofertele se depun pe email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau personal la sediul BRECO până la data și ora limită.

Prezentul anunț de intenție nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicari în acest sens. Informații suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la nr. de telefon 0733 928457. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte, cu privire la rezultatul evaluării.

Copyright by BRECO. All rights reserved.